• หัวข้อ : TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล
  ตอน : TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช
 • วิชา :
 • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 • วันที่สอน :
 • 19 พฤศจิกายน 2566
 • หัวข้อการสอน :
 • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 • รายละเอียด :
 • TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล
 • ผู้เข้าชม :
 • 1783  คน
 • ผลโหวต :
 • 0  คะแนน