รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์
 • หัวข้อ : พันธุศาสตร์โมเลกุล1
  ตอน : พันธุศาสตร์โมเลกุล1_Part 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • สมาน แก้วไวยุทธ
 • วิชา :
 • ชีววิทยา
 • วันที่สอน :
 • 18 พฤษภาคม 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • พันธุศาสตร์โมเลกุล1
 • รายละเอียด :
 • พันธุศาสตร์โมเลกุล1
 • ผู้เข้าชม :
 • 28477  คน
 • ผลโหวต :
 • 44  คะแนน