รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 13 สิงหาคม 2565 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี
 • หัวข้อ : ภาษาอังกฤษ Cloze Test
  ตอน : Idol I do_Part 4
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • พนิตนาฎ ชูฤกษ์
 • วิชา :
 • ภาษาอังกฤษ
 • วันที่สอน :
 • 22 มิถุนายน 2556
 • หัวข้อการสอน :
 • ภาษาอังกฤษ Cloze Test
 • รายละเอียด :
 • ภาษาอังกฤษ Cloze Test
 • ผู้เข้าชม :
 • 35462  คน
 • ผลโหวต :
 • 10  คะแนน