รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 28 มีนาคม 2563 พบกับ วิชาฟิสิกส์ โดย อ.อภิชัย ใจจิตร
19810427

ฟิสิกส์ 2
วันที่ 22 มี.ค. 2563
รายละเอียด
ฟิสิกส์
วันที่ 21 มี.ค. 2563
รายละเอียด
สังคมศึกษา 2
วันที่ 15 มี.ค. 2563
รายละเอียด


ภาษาอังกฤษ
วันที่ 21 ธ.ค. 2562
รายละเอียด
วิทยาศาสตร์
วันที่ 25 ม.ค. 2563
รายละเอียด
คณิตศาสตร์
วันที่ 15 ก.พ. 2563
รายละเอียด


Please install the Flash Plugin

   
   
อาจารย์ผู้สอน : ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร (อ.เจี๋ย)
วิชา : คณิตศาสตร์
วันที่สอน : 19 ตุลาคม 2556
หัวข้อการสอน :
รายละเอียด : โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ผู้เข้าชม : 42978  คน
ผลโหวต : 37  คะแนน
URL :
(copy ข้อความในช่อง URL เพื่อส่งให้เพื่อนดู)
EMBED :
(copy ในช่อง EMBED เพื่อใส่ในเว็บบอร์ด)
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
Idol I Do Part 1
Idol I Do Part 2
Idol I Do Part 3
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 01
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 02
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 03
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 04
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 05
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 06
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 07
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 08
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 09
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 10
โจทย์แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ Part 11

คณิต 2
วันที่ 14 มี.ค. 2558
รายละเอียด
เคมี 2
วันที่ 21 ก.ค. 2562
รายละเอียด
คณิตศาสตร์
วันที่ 10 มิ.ย. 2560
รายละเอียด
Cloze Test
วันที่ 5 ก.ค. 2557
รายละเอียด
คณิต 2
วันที่ 13 ก.พ. 2559
รายละเอียด