รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.วันชนะ หมั่นงาน
 • หัวข้อ : จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม
  ตอน : I dol I do part 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ ( พี่ช้าง )
 • วิชา :
 • คณิตศาสตร์
 • วันที่สอน :
 • 15 มีนาคม 2557
 • หัวข้อการสอน :
 • จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม
 • รายละเอียด :
 • จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม
 • ผู้เข้าชม :
 • 16473  คน
 • ผลโหวต :
 • 10  คะแนน