รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.ธนาวัฒน์ เอี่ยมอำไพ
 • หัวข้อ : การถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตและประชากร
  ตอน : I dol I do part 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • สมาน แก้วไวยุทธ
 • วิชา :
 • ชีววิทยา
 • วันที่สอน :
 • 5 เมษายน 2557
 • หัวข้อการสอน :
 • การถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตและประชากร
 • รายละเอียด :
 • การถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตและประชากร
 • ผู้เข้าชม :
 • 24978  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน