รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์
 • หัวข้อ : คณิต 1
  ตอน : I Dol I Do 1
 • อาจารย์ผู้สอน :
 • ชวลิต กุลกีรติการ
 • วิชา :
 • คณิตศาสตร์
 • วันที่สอน :
 • 30 กรกฎาคม 2559
 • หัวข้อการสอน :
 • คณิต 1
 • รายละเอียด :
 • คณิต 1
 • ผู้เข้าชม :
 • 8512  คน
 • ผลโหวต :
 • 5  คะแนน