รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี
บทความ

ข้อกำหนดในการผลิตรายการออกอากาศ


ข้อกำหนดในการผลิตรายการออกอากาศ เพื่อให้ดำเนินการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เป็นไปตามแนวทางการบันทึกภาพ สำนักงาน กศน.

รายละเอียดดังกล่าวสามารถ Download ได้ที่

https://drive.google.com/open?id=1WUFXZiIxZpUODo5LfQ5Uy4Utp5giCZ_N

หมายเหตุ : สำหรับรายการที่ยังไม่ผ่านการตรวจพิจารณาให้ออกอากาศจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ทางสื่อ Socail Media เช่น Youtube Facebook เป็นต้น

ไฟล์  รายละเอียด
28052563_1211501753.pdf  
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved