รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 พบกับ วิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.กุลนาถ ทีปประพันธ์ณี
บทความ

กศน.ชวนเรียนออนไลน์ ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพลิเคชั่น ONIE Learn


ขอเชิญผู้เรียนทุกช่วงวัย ศึกษาและทดสอบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง "การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาด สำหรับประชาชน" และ"การเรียนรู้สู้ภัยโควิด-19 " เพื่อเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง รู้จักโทษและประโยชน์ในการรักษาโรค และมีความเข้าใจกฏหมายที่บังคับใช้ตลอดจนสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ที่คนไทยทุกคนยังต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผู้เรียนสามารถศึกษาข้อมูลการเรียนรู้จากใบความรู้ E - Book และอินโฟกราฟฟิก จากนั้นจะมีการวัดผลความรู้จากแบบทดสอบออนไลน์ 20 ข้อ ให้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 70% ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ ทันที #ออกแบบและพัฒนาโดย : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. สามารถลงทะเบียนเรียนรู้ได้ที่ http://onielearn.nfe.go.th/

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved