ติดตามชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้เตรียมสอบ กศน. ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ทางสถานี ETV
บทความ

ถกบอร์ดก.ค.ศ.สัญจรปลื้มเกณฑ์ประเมินPAน่าพอใจ


น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า “ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร นอกจากเข้าร่วมการประชุม ก.ค.ศ. สัญจร แล้ว ยังได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากเป็นการประชุม ก.ค.ศ. สัญจรแล้ว ยังเป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ที่ได้มีการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site มาตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2564 ว่าการจัดการเรียนการสอนมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง หรือจะให้ทางกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง ซึ่งปรากฏว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี” นางสาวตรีนุช กล่าว รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า “ขณะเดียวกันการเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินวิทยฐานะใหม่ หรือเกณฑ์ PA จากผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องจำนวน 15 แห่ง ที่ได้มีการทดลองใช้เกณฑ์ PA ไปแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารจากสถานศึกษานำร่องดังกล่าว ได้ร่วมสะท้อนภาพการจัดการศึกษาและการทดลองใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในพื้นที่ ซึ่งจากผลการรับฟังเรื่องดังกล่าว พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษานำร่องมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้แก่ข้าราชการครูในโรงเรียนของตนปฏิบัติตามในหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้ ซึ่งในภาพรวมของการทดลองใช้หลักเกณฑ์ PA เป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ” น.ส.ตรีนุช กล่าวและว่า ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยให้ใช้สถานศึกษานำร่องทั้ง 15 แห่ง เป็นภาคีเครือข่ายในการสร้างการรับรู้ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป... ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved