ติดตามชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้เตรียมสอบ กศน. ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ทางสถานี ETV
บทความ

ตั้งทีมร่วมสธ.สร้างความปลอดภัยในรร.ทุกมิติ


น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชนโดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้สถานศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อนโครงการในพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้มข้นมากขึ้น เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ เพื่อเป็นการปลูกฝังความพอเพียงให้แก่เด็กและเยาวชน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อมาระดมความคิดเห็นร่วมกันทำงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติ เพราะหลังจากเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว สิ่งสำคัญคือการดูแลความปลอดภัยนักเรียน เนื่องจากเรามีโรงเรียนหลากหลายทั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในรูปแบบโรงเรียนประจำ หรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซึ่งอาจทำให้มีความหลากหลายของกลุ่มนักเรียน ดังนั้นเราจะมาดูมาตรการของแต่ละโรงเรียนว่ามีมาตรการที่ดำเนินการอย่างจริงจังมากน้อยแค่ไหน พร้อมวางแนวทางเดินหน้าการดูแลส่งเสริมเพิ่มความเข้มแข็งทางใจ ป้องกันเหตุให้แก่นักเรียน ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะกำหนดเป้าหมาย แนวทางบริหารจัดการ และสนับสนุนดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้มีสุขภาพกายแข็งแรง จิตใจดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดทำแพลตฟอร์มระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เชื่อมโยงระบบการเฝ้าระวังและคัดกรองที่มีมาตรฐาน “สำหรับการแก้ปัญหาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาที่ขณะนี้ยังมีเด็กที่ตกหล่นอยู่หลักหมื่นคนนั้น ในข้อมูลดังกล่าวเราดึงเด็กเข้าระบบการศึกษามาได้แล้วจำนวนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งที่เราสำรวจพบเด็กจำนวนหนึ่งไม่อยากกลับมาเรียน เนื่องจากต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน หรือบางคนต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้าน ซึ่งในส่วนของเด็กกลุ่มนี้ที่ไม่อยากกลับเข้ามาเรียนอาจประสานนำข้อมูลเหล่านี้ให้กับหน่วยงานระดับจังหวัดให้เข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป” น.ส.ตรีนุช กล่าว ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved