เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
รายการแนะนำ

สถานี ETV เปิดรับสมัครงาน


ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เปิดรับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ประจำห้องควบคุมการออกอากาศ) 1 อัตรา คุณสมบัติ -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี -มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Edius โปรแกรม X pression และระบบออกอากาศ Air box วิธีการรับสมัคร -สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ข้างโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย) ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ชั้น4 กลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์ โทร 0-2354-5730-40 ต่อ 414 432 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2ใบ -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา -สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา -สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ไฟล์  รายละเอียด
04082566_1217028174.pdf รายละเอียดการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved