บทความ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัตงานในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา รายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

ไฟล์  รายละเอียด
15082566_1507198655.jpg ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved