เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
รายการเด่น

ETV ติวเข้มความถนัดทางวิศวกรรม
ตอน ETV ติวเข้มความถนัดทางวิศวกรรม

         ติวเข้มข้นเต็มเปี่ยมเนื้อหาด้านความถนัดทางวิศวกรรม
สำหรับน้องๆ วิศวกรน้อยทุกคนจะต้องผ่านพ้น
พบกับการเรียนรู้เรื่องต่างๆที่จะนำมาใช้ในการสอบเข้าคณะวิศวกรรม มาเติมเต็ม
ความรู้และเคล็ดลับทางด้่านวิศวกรรม
ติดตามได้ในรายการ  ETV ติวเข้มความถนัดทางวิศวกรรม
พบกันทุกวันอาทิตย์
ออกอากาศเวลา 19.00 - 20.00   น.

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved