เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
รายการเด่น

กศน.ติวเข้มวิชา ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ตอน พบตัวอย่างการวิเคราะห์ประโยคสนทนาต่างๆ

     ในการชีวิตประจำวันเราต้องใช้สำนวนแสดงความยินดี ดีใจ พอใจ ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเรา พบตัวอย่างการวิเคราะห์ประโยคสนทนาต่างๆ  หรือเรื่องแกรมม่าที่มักจะใช้ผิดพลาดในการสอบ มารับชมเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบอย่างทะลุปุโปร่ง  มารับชมรายการ “กศน.ติวเข้ม วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย” ซึ่งจะนำเสนอในวันศุกร์เวลา  11.00 – 12.00 น. ค่ะ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved