รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 พบกับ วิชาฟิสิกส์ โดย อ.เสริมลาภ พรหมหมวก
ข่าวการศึกษา

กศน.พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก


    

          นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางผนึสติปัญญา ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) โดยมีนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กับนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นผู้ลงนาม 

          โดยนางกนกวรรณ กล่าวว่า  การลงนามครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของ กศน.กับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) โดยที่ผ่านมาได้มีการทำงานร่วมกันมาในระดับหนึ่ง แต่เพื่อให้ครอบคลุมเด็กที่มีความพิการมากขึ้น จึงได้ขยายไปยังพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการบันทึกข้อตกลงนั้น จะใช้นวัตกรรมของความเป็น กศน.ร่วมกับสมาคมฯ เพื่อขับเคลื่อนในมิติที่พัฒนารูปแบบการศึกษาร่วมกัน โดยจะให้ลงไปถึงผู้ปกครองที่จะได้รับการสอนและทำความเข้าใจ เพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นกับครอบครัว โดยสร้างสายใยของครอบครัว ด้วยการขับเคลื่อนของครูและบุคลากร กศน. สมาคมฯ ตลอดจนภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงที่จะพัฒนาร่วมกัน

          “สำหรับแนวทางการเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ เบื้องต้นข้อมูลจากสมาคมฯ ระบุว่าจำนวนผู้พิการที่มีบัตรทั่วประเทศ ขณะนี้มีประมาณ 2 ล้านคน และที่ยังไม่มีบัตรอีกประมาณ 1 ล้านคน ดังนั้น การบันทึกข้อตกลงจะเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานโดยครู และบุคลากร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ กระจายในทุกหย่อมหญ้าทั่วประเทศ เมื่อได้รับการพัฒนาครู กศน.ร่วมกับสมาคมฯ แล้ว ก็จะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่จะนำไปต่อยอดไปถึงผู้ปกครอง ซึ่งจะเป็นมิติแห่งการลดความเหลื่อมล้ำ ที่แท้จริงตามนโยบายของรัฐบาล” รมช.กนกวรรณ กล่าว

          นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า สมาคมฯ เห็นว่านวัตกรรมของ กศน.เป็นนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษา โดยจากการทำงานจึงได้มีการพัฒนารูปแบบเฉพาะสำหรับ กศน.เรียกว่า Intensive program หรือการสอนแบบเข้มข้น ซึ่งเริ่มใช้กับโครงการแล้วในกว่า 20 จังหวัด ซึ่งต้องชอขอบคุณ กศน. มีการสนับสนุนให้มีครูดูแลผู้พิการเฉพาะ และมีการปรับหลักสูตร IEP เป็นฐานในการทำงาน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเป็นระบบ ทั้งยังถือเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของการศึกษาทางเลือกของคนไทยทุกคน เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีที่เป็นเทคนิคการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาร่วมกัน จากการนำมาใช้ทำให้เห็นความสำเร็จคือเด็ก กศน.ได้รับวุฒิการศึกษาและสามารถต่อยอดสู่การมีงานทำ สร้างผลผลิตกำลังคนที่สามารถเรียนจนจบระดับปริญญาตรีแล้วหลายคน...

...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved