รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 พบกับ วิชาสังคมศึกษา โดย อ.วันชนะ หมั่นงาน
ข่าวการศึกษา

หวังดึงมหา'ลัย ปรับหลักสูตรป.ตรีอาชีวะ


    

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้มอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดใหม่ไปแล้ว โดนตนต้องการผลักดันงานอาชีวศึกษาให้มีความเข้มข้น การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์พัฒนาศักยภาพรายบุคคลต้นแบบเพิ่มศักยภาพแรงงานสู่ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) แผนพัฒนาครู และการผลักดันเรื่องอาชีวเกษตร ซึ่งในการยกระดับการเรียนการสอนสายวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะต้องร่วมบูรณการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะในอนาคตความต้องการของตลาดแรงงานจะต้องการผู้เรียนสายวิชาชีพเป็นจำนวนมาก

          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการยกระดับปรับปรุงการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรการการสอนวิชาชีพตนอยากให้สอศ.มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น เนื่องจากสอศ.มีหลักสูตรการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี สายปฎิบัติการ ที่ใช้ระยะเวลาในการเรียน 2 ปี และเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะเข้าใจในหลักสูตรวิชาชีพได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและคุณภาพในการเรียนระดับปริญญาตรีของอาชีวศึกษา แต่หากสอศ.มองว่าสามารถพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระดับปริญญาตรีได้เอง และต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่เรื่องนี้เป็นข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของตนที่อยากให้มหาวิทยาลัยได้เข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา...

...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved