ข่าวการศึกษา

กศน.ฟิตตั้งศูนย์ความปลอดภัยครบทุกจังหวัด


     นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) และการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า ตามนโยบายของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน สำนักงาน กศน. จึงมีเป้าหมายการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2565 โดยตั้งศูนย์ความปลอดภัยในระดับจังหวัด/สถานศึกษา มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ระดับหน่วยงานจังหวัด/สถานศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักศึกษา กศน. ให้มีพื้นฐานที่จำเป็นในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพศสัมพันธ์ ทะเลาะวิวาท ความรุนแรง ความเครียด ภัยพิบัติ เป็นต้น ขณะนี้ทั้ง 77 แห่ง ได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษาครบถ้วนแล้ว 100% และขอให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง สื่อสารไปยังผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจไปยังครู กศน.ตำบล และนักศึกษา สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างถูกต้อง ขณะที่ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมชี้แจงนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า จากการเก็บข้อมูลครูทั้งประเทศ ครูประจำการ ครูนอกประจำการ รวมถึงครูประเภทอื่น ๆ ประมาณ 900,000 คน มีหนี้รวม 1.4 ล้านล้านบาท เกือบ 30% ของหนี้ครัวเรือนทั้งประเทศ เจ้าหนี้รายใหญ่ของครูอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสถานบันการเงินอื่นตามลำดับ สาเหตุที่ครูเป็นหนี้มาจากครูไม่มีวินัยทางการเงิน ใช้จ่ายเงินเกินตัว ขาดทักษะในการบริหารจัดการทางการเงิน เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงจัดทำโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากครูทั่วประเทศ โดยจะเปิดลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครูอีกครั้งหลังจากเทศกาลสงกรานต์... ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved