ข่าวการศึกษา

ปลื้มตลาดการเรียนออนไลน์ยอดสมัครพุ่ง1ล้านคน


     ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  เปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เหมือนในอดีต โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขับเคลื่อนการพัฒนาครูในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษา (ศธ.) จึงได้มอบหมายให้ตนจัดให้มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้ชื่อว่า ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ซึ่งได้เริ่มมาแล้วตั้งแต่เฟสแรกจนทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก จนมาสู่ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจนทรเกษมเฟส ซึ่งเฟส 2 นี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้ามาเรียนรู้ กว่า 1 ล้านคน รองปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญคือ โดยเฉพาะ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสนับสนุนดูแลระบบโดยบริการโดยไม่คิดงบประมาณแต่อย่างใด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่สำคัญคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือ อีทีวี ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ร่วมกันทำงานท้าทายนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึงศูนย์ประสานงานประจำจังหวัดทุกจังหวัด ที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ บุคลากร ผู้บริหารและครูที่คอยประสานงาน อำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้เพื่อนครูในแต่ละจังหวัด  อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวช้งบประมาณน้อยมาก แต่มีครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเป็นประวัติศาสตร์ของการอบรมทางไกล ที่มีผู้ร่วมอบรมมากที่สุด และเชื่อว่าองค์ความรู้ ที่ได้ครูสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ต่อไป สำหรับหลักสูตรมีการจัดอบรมในเฟสสอง ประกอบไปด้วย หลักสูตรที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน 60,104 คน หลักสูตรที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา 60,000 คน หลักสูตรที่ 3 เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต 73,638 คน หลักสูตรที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน  87,921 คน หลักสูตรที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต 117,263 คน หลักสูตรที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม)  98,233 คน หลักสูตรที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ 117,991 คน หลักสูตรที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ 133,501 คน หลักสูตรที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ 123,083 ค หลักสูตรที่ 10 Active Learning 128,844 คน รวมทั้งสิ้น 1,000,578 ที่นั่ง... ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved