ติดตามชมรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้เตรียมสอบ กศน. ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ทางสถานี ETV
ข่าวการศึกษา

ชูกศน.บทบาทสำคัญพัฒนาคนทุกช่วงวัย


     น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังกิจกรรม Kick Off งาน “สูงวัย ใจสมาร์ท” ภายใต้โครงการการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า การจัดงาน สูงวัยใจสมาร์ท กศน.ปลุกพลังใจวัยเก๋า ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ (กศน.) จัดขึ้น เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มประชากรผู้สูงอายุพร้อมกันทั่วประเทศ โดยการจัดงานในทุกพื้นที่ จะเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้สูงอายุเพื่อให้ได้องค์ความรู้ ได้สุขภาพที่ดี ได้สภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์ เพื่อจะได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนที่มีคุณค่า สามารถใช้ประสบการณ์ชีวิตและมุมมองความคิดมาต่อยอดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ ยืนยันกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายต้องการยกระดับคนทุกช่วงวัย ซึ่งเริ่มต้นจากผู้สูงอายุ เชื่อว่า การทำงานอย่างเต็มที่ของ กศน.จะสามารถเปลี่ยนมุมมองความคิดคนรอบข้างให้เชื่อมั่นว่าผู้สูงวัย สามารถเป็นพลังที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นกับสังคม รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานหลักสำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยให้สำนักงานกศน.เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการ เพราะ กศน.เป็นหน่วยงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตตรงกับโจทย์ของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้สูงวัยได้มีกิจกรรมในสังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสามารถดูแลตนเองและสร้างอาชีพมีรายรายได้เสริมมากขึ้น ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved