ข่าวการศึกษา

นำทัพกศน.สร้างอาชีพนำร่องสระแก้ว


     ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดโครงการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระหว่างสำนักงาน กศน. และภาคีเครือข่าย เช่น ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสระแก้ว สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด เป็นต้น โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า เนื่องจาก กศน. เป็นหน่วยงานที่ต้องให้การศึกษากับทุกช่วงวัยและรวมไปถึงการพัฒนาเรื่องอาชีพ เพื่อสอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้เกิดการมุ่งเน้นอย่างมีเป้าหมาย โดยการที่เริ่มจากที่ตลาดว่ามีความต้องการอะไร จากนั้น กศน. และชุมชนจะต้องสำรวจ ว่า พื้นที่ของเราต้องการอะไร ชุมชนมีความสนใจหรือความพร้อมในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดรับกับตลาดความต้องการหรือไม่ ซึ่งจังหวัดสระแก้วเรามีจุดแข็งในเรื่องปลูกขมิ้นชันที่มีคุณภาพสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ดังนั้นเราจึงจัดโครงการนี้ให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับเกษตรกร ทำให้มีตลาดที่จะสามารถรองรับผลผลิตได้เลย และยังเป็นการยกระดับรายได้และทักษะอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ผลผลิตของชุมชนมีคุณภาพมากขึ้นด้วย นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการนี้ถือเป็นการนำร่อง และ ศธ.จะเดินหน้าขยายความร่วมมือในลักษณะนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อที่จะประสานกับผู้ประกอบการกับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง เพราะถ้าหากเราทราบความต้องการของแต่ละพื้นที่ว่ามีความต้องการในเรื่องไหน เราก็จะสนับสนุนชุมชนให้ผลิตได้อย่างถูกทาง และควบคุมปริมาณได้ ซึ่งในหลายพื้นที่ก็มีศักยภาพมากในเรื่องต่างๆ อีกทั้งตนจะมอบหมายให้นายวัลลพ สงวนนาม เลขาฯ กศน. ขยายผลและผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จ ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved