เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
ข่าวการศึกษา

มอบปลัดศธ.ติวเข้มงานศึกษาธิการจังหวัด


     น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ นายอรรถพล สังขะวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เข้าทำงานในฐานะปลัด ศธ.คนใหม่ อย่างเป็นทางการแล้วแทน ดร.สุภัทร จำปาทอง อดีตปลัด ศธ. ที่เกษียณอายุราชการไป เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) นั้น จะต้องทำงานด้วยรูปแบบการบูรณการร่วมกับทุกหน่วยงานในองค์กรหลัก ศธ. เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพของนโยบายการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตนได้ฝากให้นายอรรถพลได้ช่วยขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวกับศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เนื่องจากโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นโครงสร้างใหญ่จึงทำให้อำนาจและขอบเขตงานในระดับพื้นที่ซับซ้อน และขาดข้อการเชื่อมต่อการทำงานที่เป็นระบบ ดังนั้นตนจึงอยากให้ปลัด ศธ.คนใหม่ ได้เข้ามาบริหารจัดการงาน ศธจ.ในพื้นที่ ให้เข้มข้นมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากกว่านี้ เพราะเท่าที่ตนลงพื้นที่รับฟังปัญหามีการสะท้อนว่าการบูรณาการการทำงานด้านนโยบายการศึกษาระดับพื้นที่ขาดการเชื่อมต่อเป็นอย่างมาก รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการปรับแก้กฎหมายที่หลังสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น โดยระหว่างนี้ศธ.เตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งเป็นการโอนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น หลายฝ่ายห่วงว่าเมื่องานบริหารบุคคลกลับไปอยู่ที่เขตพื้นที่อาจทำให้มีเรื่องการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นนี้ตนได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ให้ดำเนินการภาระกิจการโอนงานบุคคลมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และยืนยันว่าการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการแต่งตั้งหรือโยกย้ายครูจะต้องมีความเป็นธรรมและมีหลักธรรมาภิบาลอย่างแน่นอน ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved