ชมฟรี ปีละครั้ง กับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย 2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. ถึง 17 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 023910544 หรือ 023921773และ www.sciplanet.org
30766161
 23 พ.ย. 60  22 พ.ย. 60  21 พ.ย. 60  20 พ.ย. 60  19 พ.ย. 60  18 พ.ย. 60
 17 พ.ย. 60  16 พ.ย. 60  15 พ.ย. 60  14 พ.ย. 60  13 พ.ย. 60  12 พ.ย. 60
 11 พ.ย. 60  10 พ.ย. 60  9 พ.ย. 60  8 พ.ย. 60  7 พ.ย. 60  6 พ.ย. 60
 5 พ.ย. 60  4 พ.ย. 60  3 พ.ย. 60  2 พ.ย. 60  1 พ.ย. 60  31 ต.ค. 60
 30 ต.ค. 60  29 ต.ค. 60  28 ต.ค. 60  27 ต.ค. 60  26 ต.ค. 60  25 ต.ค. 60
 24 ต.ค. 60  23 ต.ค. 60  22 ต.ค. 60  21 ต.ค. 60  20 ต.ค. 60  19 ต.ค. 60
 18 ต.ค. 60  17 ต.ค. 60  16 ต.ค. 60  15 ต.ค. 60  14 ต.ค. 60  13 ต.ค. 60
 12 ต.ค. 60  11 ต.ค. 60  10 ต.ค. 60  9 ต.ค. 60  8 ต.ค. 60  7 ต.ค. 60
 6 ต.ค. 60  5 ต.ค. 60  4 ต.ค. 60  3 ต.ค. 60  2 ต.ค. 60  1 ต.ค. 60
 30 ก.ย. 60  29 ก.ย. 60  28 ก.ย. 60  27 ก.ย. 60  26 ก.ย. 60  25 ก.ย. 60